Minun taloni Arabianranta

Ajantasaisimmat tiedot tapahtumasivuilta

(In english below) Minun taloni Arabianranta on Helsinki Design Weekille (11.-16.9.2012) sijoittuva  tapahtuma, jossa esitellään päivittäin yhden paikallisen asuintalokohteen matka piirustuspöydältä asukkaiden jokapäiväiseen arkeen.

Tapahtuman tavoitteena on kasvattaa tietoisuutta siitä, millä tavalla kerrostaloja rakennetaan, mitkä tekijät vaikuttavat paikalliseen arkkitehtuuriin ja miten esimerkiksi prosenttiperiaatetta on toteutettu talojen taidehankinnoissa.

My House Arabianranta is a Helsinki World Design Capital year event introducing local buildings and their journey from a paper draft and artistic idea into the everyday life of the inhabitants. 

The aim of the event is to increase awareness on how apartments are built, what sort of factors affect the local architecture and how for example the 2% art principle has been realized in the construction. The event takes place in the Helsinki Design Week, September the 11-16th 2012.

Tapahtuman talot (viikon ohjelma täällä)

 • ti 11.9. Käpytikka-talo, Muotoilijankatu 18 (2007-2008)
 • ke 12.9. Gunnel Nymaninkatu 5 (2004)
 • to 13.9. HOAS:in opiskelija-asuntola, Rörstrandinkatu 3 (2002)
 • pe 14.9. Posliinikatu 2 ja 4, Posliinipiha 6, As. Oy Kumpulan kiinteistöt (2010)
 • la 15.9. Flooranaukio 1, As.Oy Helsingin Flooranaukio ja Lontoonkuja 5, As. O Heka Kumpula (2011)
 • su 16.9. Brysselinkatu 7 ja 10, As.Oy Toukolankustaa (rakennusvuosi 2012)

Tapahtumapäivänä paikalle kunkin talon kattokerhohuoneeseen on kutsuttu talon suunnitellut arkkitehti ja taideteoksen sunnitellut taiteilija kertomaan suunnittelun lähtökohdista, reunaehdoista ja unelmista. Samalla asukkaat voivat kysellä mieltään askarruttavia kysymyksiä talosta ja sen suunnitteluideoista, ehdottaa jopa uusien ratkaisujen kokeilemista talossa. Mukana on myös yleisökierroksia sekä tutustumismahdollisuus yksittäisiin asuntoihin. Asukkaat esittelevät myös talon erikoisuuksia sekä järjestävät monenlaista muuta ohjelmaa talossaan talonsa omana päivänä, mm. taidenäyttelyitä ja pop up-kahviloita.

Projektisuunnitelma 2011

Minun taloni Arabianranta – My House Arabianranta – Mit Hus Arabianranta

Tapahtumaan valitaan kuusi taloa Arabianrannan alueelta. Tapahtumat järjestetään kunkin tapahtumaan valitun / osallistuvan talon kerhotilassa. Esityksen ja keskustelun keskiössä ovat talon rakentamiseen vaikuttaneet lähtökohdat, talon ja alueen suunniteluun vaikuttaneet tavoitteet ja syyt, taloon suunnitellun taiteen lähtökohdat ja tavoitteet, talon omaleimaisuus ja suhde asuinalueeseen sekä kaiken edellä mainitun suhde käytäntöön eli asumiseen sekä elämiseen talossa ja asuinalueella.

Minun taloni Arabianranta -tapahtumaan kutsutaan talon asukkaat, Artovan alueen asukkaat, ja tapahtuma on myös avoin kaikille aihepiiristä kiinnostuneille. Tapahtuma on tarkoitus järjestää syksyllä 2012 joko Helsingin juhlaviikon tai Helsinki Design -viikon aikana. Tapahtuma-aika on yksi viikko (viisi päivää), jolloin kunakin päivänä esittelyvuorossa on yksi tapahtumaan valikoituneista taloista.

Tapahtuman tavoitteena on, että kunakin tapahtumapäivänä Arabianrannan alueelta on yksi talo avoimena kaikille tapahtumaan osallistuville. Jokaisesta tapahtumaan osallistuvasta talosta pyritään etsimään muutama huoneisto (2-3 kpl), jotka olisivat myös avoimina yleisölle. Tapahtuma voidaan aikatauluttaa niin, että se on yhteydessä alueen ns. taidekävelyihin eli kävelyt voisivat esimerkiksi alkaa taloesittelyllä. Talojen valinnassa tavoitteena on, että jokainen esiteltävä taloyhtiö edustaisi eri asumismuotoja: esim. vuokratalo, omistustalo, Hitas-talo, asumisoikeustalo ja Hoas-talo.

Tapahtuman järjestäjä tulee ohjeistamaan arkkitehdit ja taiteilijat siitä, millaisia esityksiä, alustuksia ja keskusteluja tapahtuman tavoitteena on järjestää. Ohjeistus suuntaa kutakin taloesittelyä ottamaan huomioon WDC Helsinki 2012 valintakriteerit.

Keskeiset tavoitteet
Tapahtuma on itsessään esimerkki avoimesta kaupungista ja tuo esille sekä ihmisten tietoisuuteen parempia edellytyksiä asumiselle. Tapahtuman tavoitteena on kasvattaa tietoisuutta, millä tavalla kerrostaloja rakennetaan, mitkä tekijät vaikuttavat paikalliseen arkkitehtuuriin ja miten esim. prosenttiperiaatetta noudatetaan taidesuunnitelmissa. Tapahtuman keskusteluja ja kokemustenvaihtoa voidaan hyödyntää myös Jätkäsaaren ja Kalasataman rakentamisessa.

Tapahtuma tuo esiin myös uuden kasvut juuret: Keskusteluissa pohditaan, minkälainen merkitys on julkisella taiteella, joka on sijoitettu omaan talon. Mikä merkitys julkisella taiteella on rakennustaiteeseen? Tapahtuma esittelee ja opettaa myös arkkitehtuurin kriteerejä.

Kuten tilaisuuteen osallistuvaa arkkitehtia ja taiteilijaa on oheistettu WDC Helsinki 2012 pääteemoista, myös esiintyvää asukasta ohjeistetaan kertomaan, miten talon toteutus on vaikuttanut yhteisöllisyyteen ja asumiseen alueella?

Globaali vastuu
Arabianrannan rakentamisen yksi kantavia teemoja on ollut alusta asti ns. uusi yhteisöllisyys. Erilaisten talotyyppien, taloihin suunniteltujen fasiliteettien, piha-alueiden, taloihin suunnitellun taiteen ja koko aluetta yhdistävien rakenteiden yhtenä kantavana ajatuksena on ollut luoda elävä, kehittyvä ja sosiaalista kanssakäymistä kannustava alue. Minun taloni Arabianranta –tapahtuma on osa tätä tavoitetta ja samalla tuo konkreettisesti esille, kuinka nämä tavoitteet ovat toteutuneet.

Samalla olennaisessa asemessa ovat myös muu toimintaympäristö (palvelut, päivähoito, koulut, oppilaitokset, yritykset jne.), luonto ja vihreät arvot. Kaikki edellä mainitut ovat osa alueen globaalia vastuuta alueen suunnittelusta aina jokapäiväiseen arkeen ja tulevaisuuden kehitykseen asti.

Kohderyhmät
Tapahtumaan uskotaan osallistuvan kyseisten talojen asukkaat, Artovan alueella asuvat sekä alueesta, asumisesta sekä arkkitehtuurista, rakentamisesta, suunnittelusta, rakennustaiteesta ja taloihin toteutettavasta taiteesta kiinnostuneet. Artovan ja WDC Helsinki 2012 kautta toivotaan, että informaatio tapahtumasta kulkee myös alojen oppilaitosten, kansainvälisesti asiasta kiinnostuneiden, aktiiviharrastajien sekä ammattilaisten tietoon mahdollisimman laajasti.

Tausta ja yhteistyötahot

Vastuullinen toteuttajataho ja lyhyt kuvaus toteuttajatahosta
Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki-kaupunginosayhdistys (www.artova.fi) on anarkistisen aktiivinen ja hyvin ketterä uudenlaisen ideologian, toimintamallien ja työkalujen kehittäjä. Yhdistys on onnistunut vakiinnuttamaan Artovan toiminta alueelle yhteisöllisen ilmapiirin, jossa erilaiset ihmiset ja tahot kunnioittavat ja luottavat toisiinsa. Alueelle on muodostunut hyvin toimiva kaikkia ikä- ja intressiryhmiä osallistuttava toimintatapa, jossa iso osa alueen ihmisistä haluaa osallistua alueensa kehittämiseen ja muokkaamiseen entistä paremmaksi. Toiminan perustana on lähes sadan aktiivisen vapaaehtoisen toimijan joukko. Artova on myös uudistanut vertaistuottamisen ja yhteistyön toimintatapoja niin että kaikki osapuolet hyötyvät yhteistoiminnasta. Artovan kehittämiä toimintamalleja otetaan parhaillaan käyttöön muissakin kaupunginosissa, mm. aluekehitys-sessioiden toimintamallia ja työkaluja koulutetaan ja levitetään parhaillaan 28:aan Helsingin kaupunginosaan. Artovan keskeisiä arvoja ovat henkilökohtaisuus ja ihmiskeskeisyys, avoimuus, läpinäkyvyys, osallistuttaminen sekä vallan ja vastuun jako kaikille sitä haluaville.

Minun taloni Arabianranta –tapahtuman toteuttamiseksi neuvotellaan seuraavien yhteistyökumppanien kanssa:

 • Arabia näkyväksi! -hankekokonaisuus
 • Taidekoordinaattori Tuija Isohanni (Design Taidekävelyn kanssa, WDC Helsinki 2012 -hanke)
 • Stadi TV (tapahtuminen taltiointi)
 • HSL/Clear Channel (mahdollinen yhteistyö tiedottamisessa)
 • Arabianrannan rakennuttajat (yhteistyökumppaneina ja sponsoreina)
 • Helsingin Kulttuurikeskus
 • Safa
 • Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto
 • Arkkitehtitoimistojen liitto
 • OpenHouseHelsinki

Toteutussuunnitelma

Toteutustahot
1) Taloyhtiöt (hallitus & asukkaat): Artova ottaa yhteyttä syksyllä 2011, tai heti sen jälkeen, kun WDC Helsinki 2012 päätös tapahtumaan on tehty, alueen taloyhtiöihin ja esittelee niille tapahtuman sisällön, tarpeet sekä toiveet. Tavoitteena neuvotella 5 taloyhtiötä (taloa) mukaan tapahtumaan.

2) Talon suunnitellut arkkitehti: Talojen valinnan yhteydessä neuvotellaan kunkin talon suunnitelleen arkkitehdin/arkkitehtitoimiston kanssa osallistumisesta tapahtumaan

3) Talon taideteoksen suunnitellut taiteilija: Artova neuvottelee kunkin viiden valitun talon taiddeteoksen suunnitelleen taiteijan kanssa osallistumisesta tapahtumaan

4) Talon asukas/asukkaat – Kustakin tapahtumaan valitusta talosta pyritään löytämään asuntoja (2-3), jotka olisivat tapahtuma-ajankohtana auki yleisölle. Samalla Artova neuvottelee avointen asuntojen asukkaiden kanssa osallistumisesta tapahtuman esitys- ja keskusteluosioon

Taustat
Arabianrannan rakentamisen yksi kantavia teemoja on ollut alusta asti ns. uusi yhteisöllisyys. Erilaisten talotyyppien, taloihin suunniteltujen fasiliteettien, piha-alueiden, taloihin suunnitellun taiteen ja koko aluetta yhdistävien rakenteiden yhtenä kantavana ajatuksena on ollut luoda elävä, kehittyvä ja sosiaalista kanssakäymistä kannustava alue. Minun taloni Arabianranta –tapahtuma on osa tätä tavoitetta ja samalla tuo konkreettisesti esille, kuinka nämä tavoitteet ovat toteutuneet.

Aikataulu
1) Koordinointi taloyhtiöiden, taiteilijoiden ja arkkitehtien sekä pääyhteistyökumppanien kanssa käydään syksyllä 2011

2) Keväällä 2012 hankkeen ennakkototeutus: Tapahtuma-aikataulu, muut yhteistyökumppanit, yhteistyö muiden WDC Helsinki 2012 -hankkeiden kanssa, talojen asukkaat, ohjeistukset tapahtumaan osallistuville tahoille sekä tapahtuman tiedotus

3) Tapahtuma-aika: viisi päivää joko Helsingin juhlaviikkojen aikana tai Helsinki Design-viikon aikana syksyllä 2012.

Tavoitteet ja odotetut tulokset
Minun taloni Arabianranta tulee avaamaan uusia näkökulmia uusien kaupunginosien suunnittelusta ja myös tulevaan suunnitteluun. Se informoi avoimesti asukkaille sekä kaikille kiinnostuneille suunnitteluun, toteutukseen ja asumiseen liittyvistä asioista, joita ei muutoin tuoda esille ja perustella. Tapahtuma avaa väylän keskustelulle aina suunnittelijasta asukkaaseen, paperilta elämiseen, joten parhaimmillaan tapahtuma tarjoaa myös suunnittelijoille, rakennuttajille ja taiteen tekijöille inspiraatiota.

Tapahtuma tuo esille taiteen ja rakentamisen yhdistämiseen liittyvät teemat. Se keskustelee arkkitehdin, taiteen tekijän ja asukkaan näkökulmista taiteen vaikutuksesta talon ja koko asuinalueen toimintaan sekä yhteisöllisyyteen.

Resurssit
Projektin olemassa olevana resurssina on Artovan kolmen vuoden kokemus (ks. Artovan Henki -hankekuvaus) korkealaatuisten ja onnistuneiden tapahtumien tuottamisesta, suunnittelusta ja toteutuksesta.

Hankkeen osalta neuvoteltavana ovat syksystä 2011 alkaen yhteistyökumppanit, tapahtuman tarkempi sisältösuunnitelma ja budjetointi. Edellä mainittujen osalta Artovan aiempien projektien ja hankkeiden kautta neuvotteluyhteydet ovat olemassa.

Hankkeen toteutuksesta puuttuvat vielä tapahtumaan osallistuvat talot sekä asunnot ja arkkitehdit, taitelijat sekä asukasesiintyjät.

WDC Helsinki 2012 kanssa Minun taloni Arabianranta -projekti neuvottelee mielellään tapahtumaan osallistuvien asuntonsa avaavien asukkaiden palkitsemistavasta. Artova esittää, että hankkeeseen osallistuvien kesken arvotaan kaksi tutustumismatkaa vastaavankaltaiseen avoimeen asuntoon esimerkiksi Hollantiin WDC Helsinki 2012 kustantamana ja Artovan järjestämänä.

Kustannusarvio

 • Tapahtumakoordinaattori 3.000 eur + sos.kulut ja kulut Sisältyy Artovan Hankkeen kustannusarvioon
 • Palkkiot arkkitehdeille ja taiteilijoille 2.100 €
 • Alustajien matkakulut 300 €
 • Palkinto asuntonsa avanneelle (*) ei kustannuksia
 • Tiedotus, markkinointi ja esitteet (osittain jyvitetty muihin Artova-hankkeisiin) 1.000 €
 • Tapahtumien videointikulut 2.000 €
 • Siivous, tarjoilu, vakuutus 1.000 €
 • Kirjanpito, hallinnointi ja muut kulut (5% kokonaiskustannuksista) 545 €
 • KAIKKI YHTEENSÄ (pois lukien tapahtumakoordinaattori) 6.945€

(*) Minun taloni Arabianranta –hanke varaa mahdollisuuden neuvotella tästä sopimuksesta erikseen WDC Helsinki 2012 säätiön kumppaneiden kanssa yhteistyöstä asuntonsa avanneen palkitsemiseksi. Kyseinen palkinto ei tule vaikuttamaan em. budjettiin.

Omarahoitusosuus: Tapahtumaan haetaan omarahoitusosuutta Wihurilta, Svenska kulturfondenilta, Alfred Kordelinin säätiöltä, Suomen kulttuurirahastosta ja Arabianrannan rakennuttajilta.

Omarahoitusosuus (70%) 4.861 €

WDC Helsinki 2012 -rahoitusosuus (30%) 2.084 €

My House Arabianranta

My House Arabianranta is a weeklong event where each day the spotlight is on the journey of one local building from the drawing board into the everyday life of the residents.

The aim of the event is to raise awareness of how blocks of flats are built, what factors affect the local architecture, and how the Percent for Art scheme (2 %, actually) has been utilised in the art purchases. The event takes place in autumn 2012.

Tentative plan 2011

My House Arabianranta is an event where 1) the architect who planned the building, 2) the artist whose work is in the building, and 3) one or more residents of the building reveal through presentations, stories and anecdotes the backgrounds, raisons d’être and quirks of Arabianranta buildings from the perspectives of planning, construction, design and home living. The event is intended for everyone interested in architecture, architectural art, and different forms of housing.

We’re selecting five buildings from the Arabianranta area for the project. The events will be organised in the clubroom of each chosen / participating building. The focus of the presentations and discussion will be the starting points affecting the construction of the building, the aims and reasons that affected the planning of the building and the surroundings, the basis and aims of the art designed for the building, the originality of the building, its relationship to the neighbourhood and the effect of all of these factors on residing and living in the building and in the neighbourhood.

To each part of the My House Arabianranta event, we’ll invite the residents of the building in question and Artova area, but it’s open to anyone interested in the topic. The event is being planned for autumn 2012 either during Helsinki Festival or Helsinki Design Week. The duration of the event is one week (five days), where each day one of the selected buildings is introduced.

Our aim is to have each day one building in Arabianranta open to all event participants. We’re also striving to find a few (two or three) flats from each building that would be open to public. The event can be scheduled in a way where it shares a connection with the art walks of the area, so that the walks could start with an introduction of the building, for example. Our aim in selecting buildings for the event is that each building would represent a different form of housing: renting a home, owning a home, student housing etc.

The organiser will give directions to the architects and artists relating to the presentations, introductions, and discussions we’re aiming for. The instructions will advise the speakers to take the main themes of WDC Helsinki 2012 into account. The resident of the building is instructed to speak about how the realisation of the building has affected the living and communal spirit in the area.

Main aims

The event in itself is an example of an open city and promotes better prerequisites for housing. The aim of the event is to spread knowledge of how blocks of flats are built, what factors affect the local architecture and how the Percent for Art scheme, for example, is followed when planning works of art. The discussions and exchanges of experiences can also be used when constructing in Jätkäsaari and Kalasatama districts.

 

What’s more is that the event plants the seeds of new growth. In the discussions, people share their views of the function of public art placed in one’s building. What does public art mean for architecture? The event also introduces the criteria for architecture.

Global responsibility

From day one, one of the core themes of development in Arabianranta has been what we call new communal spirit. A common theme underlying the different types of housing, facilities designed for the buildings, the surrounding grounds, the artworks designed for the buildings, and the structures joining together the whole district has been to create a lively, developing area that encourages people to social intercourse. The My House Arabianranta event works for its part to this same end and also gives a tangible example of how these aims have been met.

Another essential part is played by the surrounding operational environment (services, day care, schools and other educational institutions, companies etc.), nature, and green values. All these are a part of the global responsibility of the area, from the design of the district to the everyday life and future development.

Focus groups

We believe that the event participants will consist of the residents of event buildings, Artova area residents and those who are interested in the area, home living, architecture, construction, planning, and the artworks created in the Percent for Art scheme. We hope that the word will spread through Artova and WDC Helsinki 2012 and our event will reach also the schools of the trade, as well as enthusiasts and professionals in Finland and elsewhere.

Background and partners

About Artova Distric Association

Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki District Association (www.artova.fi) is an active and agile developer of fresh ideology, operation models and tools with just a hint of anarchy. The association has succeeded in establishing a cosy, communal atmosphere in the Artova area, with trust and respect between different people and parties. There is an inclusive method of operating in the area, appealing to all age and interest groups, so that a considerable proportion of the area inhabitants want to take part in developing their neighbourhood further and making it an even nicer place to be. In the heart of the activity there is a team of some hundred active volunteers. Artova has also renewed the operation models of co-operation and peer production so that all involved parties gain something from the joint efforts. Some of the operation models developed by Artova are currently being applied in other Helsinki districts. For example, the operation model and tools of district development sessions are being studied and spread in 28 Helsinki districts. We in Artova value a person-centred approach, openness, transparency, empowerment and the sharing of power and responsibility between everyone interested.

In order to realise the My House Arabianranta event, we’re negotiating with the following partners:

 • Arabia näkyväksi! (Make Arabia Visible!) programme
 • Art co-ordinator Tuija Isohanni (with Design Art Walk, which is a WDC Helsinki 2012 initiative)
 • Stadi TV (filming the events)
 • Helsinki Region Transport / Clear Channel (possible co-operation in outdoor advertising)
 • Developers of Arabianranta district (as partners and sponsors)
 • City of Helsinki Cultural Office
 • SAFA (Finnish Association of Architects)
 • City Planning Department
 • Association of Finnish Architects’ Offices (ATL)
 • OpenHouseHelsinki

Realisation plan

Parties involved in realisation process

 1. Housing co-operatives (board of directors & residents): In autumn 2011 or after we’ve heard the decision reached by WDC Helsinki 2012, Artova contacts the housing co-operatives in the area and introduces the contents, needs and hopes of the event. One aim to is to find five interested co-operatives (buildings) to take part in the event.
 2. The architect who drew the building: When choosing the buildings, Artova will talk with the architect / architect’s office behind each building about joining the event.
 3. The artist who designed the artwork for the building: Artova will talk with the artists who created the artworks for each of the five buildings about joining the event.
 4. One or more residents of the buildings: From each building Artova hopes to find two or three flats that could be open to the public at the time of the event. At the same time Artova will negotiate with the residents of the open flats about taking part in the presentations and discussions of the event.

Background

From day one, one of the core themes of construction in Arabianranta has been what we call new communal spirit. A common theme underlying the different types of housing, facilities designed for the buildings, surrounding grounds, the artworks designed for the buildings, and the structures joining together the whole district has been to create a lively, developing area that encourages people to social intercourse. The My House Arabianranta event works for its part to this same end and also gives a tangible example of how these aims have been met.

Schedule

 1. Co-ordination together with the housing co-operatives, artists, architects and main partners in autumn 2011
 2. Preparatory work in spring 2012: event schedule, other partners, co-operation with other WDC Helsinki 2012 initiatives, residents of the event buildings, instructions to all of the participating parties and event publicity.
 3. Event duration: five days either during Helsinki Festival or Helsinki Design Week in autumn 2012.

Aims and expected results

My House Arabianranta will raise new points of view into the planning of new districts. It informs the residents and everyone else interested openly of matters relating to city planning, realisation and home living, which usually aren’t brought up and contended in discussion. The event creates a forum for discussion involving the planner and the resident, the building’s transformation from a plan on paper to being a home, and as such can be a source of inspiration for the planners, developers and artists.

The event brings forth themes of connecting art and development. It discusses the impact of art on the functioning of the building, the whole neighbourhood and communal spirit from the viewpoint of the architect, artist and resident.

Resources

As an existing resource we have Artova’s three-year experience in producing, planning and realising high-quality, successful events (see The Spirit of Artova description).

In autumn 2011 we’re starting to plan the partners, the budget and a more detailed plan of the content of the event. Connections from earlier Artova projects may be utilised here.

The realisation is still missing the event buildings, open flats, architects, artists and speaker residents.

My House Arabianranta project confers readily with WDC Helsinki 2012 about how best to compensate the residents who open their flats to event guests. Artova suggests giving out two trips, organised by Artova and paid for by WDC Helsinki 2012, to similar open flats in the Netherlands or some place else. A draw of slots would determine the winners.

Expense estimation

 • Event co-ordinator 3000 euros + social welfare expenses and other expenses are included in the expense estimation drawn up by Artova
 • Compensations to architects and artists 2100 euros
 • Travel expenses of the opening speakers
 • Compensation to those who open their flats for visitors (*): no expenses
 • Communication, marketing and pamphlets (in part divided between other Artova initiatives) 1000 euros
 • Expenses for filming the events 2000 euros
 • Cleaning, catering, insurance 1000 euros
 • Accounting, administration and other expenses (5% of total cost)
 • TOTAL (excluding the event co-ordinator): 6945 euros

(*) My House Arabianranta initiative reserves the right to separately negotiate with partners of WDC Helsinki 2012 Foundation (International Design Foundation) about co-operation in compensating for the residents who open their flats for visitors. The compensation won’t have an effect on the budget given above.

Self-financing: We will file applications with Wihuri, Svenska kulturfonden, Alfred Kordelin Foundation, Finnish Cultural Foundation, and Arabianranta developers.

Rate of self-financing: 70% (4861 euros)

Rate of financing from WDC Helsinki 2012: 30% (2084 euros)


Kommentoi, skriv en ny kommentar, Comment here: